Vi erbjuder bland annat följande:

Grovsopor i Stockholm.

Vi hämtar grovsopor från din BRF, privata ochföretag.

Skolstädning.